ANBI

Wij hebben onze ANBI aanvraag ingediend

  • De naam van de instelling: Stichting Onmoetingscentrum Raamsdonk
  • Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN) : 006671366
  • De contactgegevens van de instelling: Kerkplein 5, 4944XD Raamsdonk
  • Doelstelling en de functies en namen van de bestuurders: zie Doelstelling
  • Het beloningsbeleid : Alle bestuursleden zijn onbezoldigd
  • Een verslag van de uitgeoefende activiteiten:

  • Een financiële verantwoording :
  • Beleidsplan: