Doelstelling

Het voornaamste doel van de Stichting is het zo laagdrempelig mogelijk huisvesten van verenigingen, koren en stichtingen en het organiseren van activiteiten voor dorpsgenoten.

Het dagelijks bestuur van het Ontmoetingscentrum is in handen van het bestuur. Het is te bereiken via e-mail: beheer@ontmoetingscentrum.nl

Peter Berendevoorzitter
Ralph Kievitspenningmeester
Teake Bruinsmasecretaris
Jan Meijsbestuurslid
Ans van Boxelbestuurslid
Floor de Bontbestuurslid